Reklamácie

  • POSTUP REKLAMÁCIE

Reklamačné konanie nebude začaté bez predloženia nákupného dokladu.

Dodržujte prosím nasledujúci postup:
  1. Pošlite e-mail (alebo list) kde uvediete hlavne typ výrobku, jeho výrobné číslo, číslo predajného dokladu a popis závady.
  2. Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe (adresa autorizovaného servisného strediska, ktoré je najbližšie Vášmu bydlisku alebo iný postup doporučený naším predajcom ).
  3. Pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom závady, záručným listom a dokladom o kúpe. Vo vlastnom záujme prosím zasielajte reklamované produkty určené servisu priamo na daný servis.
  4. Pre prípadnú vadu výrobku sú u niektorých výrobkov určené autorizované servisy po území celej SR. Pokiaľ sa obrátite na jeden z autorizovaných servisov, urýchlite tým vybavenie Vašej reklamácie. Poprípade doručte tovar osobne alebo poštou do sídla našej firmy. Vaša reklamácia musí byť vybavená do 30 dní od jej uplatnenia, ak sa tak nestane máte právo na vrátenie peňazí alebo výmenu.

Tovar vždy zasielajte na adresu: TEKRA.sk Dušan Valentovič, Sladovnícka 22, 917 01 Trnava

 

pre reklamáciu môžete použiť dokument: reklamačný protokol

pre vrátenie tovaru môžete použiť dokument: odstúpenie od zmluvy

 

Orgán dozoru: 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj Pekárska 23 917 01 Trnava 1 tel.: 033/5512 689 e-mail: tt@soi.sk